VekraSOFT
MijnTickets
25 februari 2024

Nieuwste tickets:


 
Inleiding
Welkom bij Wktickets.nl. Hartelijk dank voor uw bezoek. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. 

Doel
Wktickets.nl is een internetportaal dat adverteerders (bedrijven, sportbonden en particuliere bezitters van toegangsbewijzen) van diverse wk-kwalificaties of wk-evenementen en geïnteresseerden daarin de kans geeft, elkaar te ontmoeten op deze website.

Beheer
Wktickets.nl wordt beheerd, geëploiteerd en onderhouden door v.o.f. BroBro. Deze is tevens verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Gebruik van Wktickets.nl voor adverteerders en bezoekers
Het plaatsen van advertenties is geheel gratis. Er mogen alleen advertenties worden geplaatst die betrekking hebben tot zowel een WK kwalificatie of een WK sport evenement. U plaatst een advertentie in de juiste categorie. Voor het plaatsen van EK sport evenementen en Europees voetbal verwijzen wij u naar onze partnersite EKTickets.nl 

De bezoeker of adverteerder zal niet:

  • handelen in strijd met enige wetgeving.
  • onjuiste, bedrieglijke, misleidende of valse informatie verstrekken;
  • advertenties plaatsen, die geen betrekking hebben tot de toegang van een WK sport evenement;
  • handelen in strijd met enige rechten van derden;
  • de infrastructuur van Wktickets.nl onredelijk belasten of de goede werking van Wktickets.nl verstoren;
  • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken en/of verspreiden;
  • maatregelen nemen om de toegang tot Wktickets.nl te voorkomen of te beperken, omzeilen.

Aanvaarding voorwaarden
De beheerder van Wktickets.nl behoudt zich het recht de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen. Bezoek deze pagina op Wktickets.nl regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Wktickets.nl website, waaronder begrepen de teksten  behoren toe aan de eigenaar van Wktickets.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Wktickets.nl zijn aangeleverd. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de wktickets.nl website, mag niets van de Wtickets.nl website worden verveelvoudigd door deeplinking of op welke andere wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op Wktickets.nl website is gratis toegankelijk, bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De redactie spant zich in om de informatie op de Wktickets.nl website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De eigenaar sluit iedere aansprakelijkheid voor op de Wtickets.nl website verstrekte informatie en eventuele transacties ten gevolge van de informatie op deze website uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen op de Wktickets.nl website worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. De eigenaar van Wktickets.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de Wktickets.nl website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Privacy
De eigenaar van Wktickets.nl verklaart dat ingevoerde gegevens van bezoekers of adverteerders zoals e-mail adressen enz. worden beschermt en niet worden doorverkocht aan derden of voor gebruik van commerciele doeleinden (spam). E-mail adressen op Wktickets.nl van adverteerders blijven onbekend bij de bezoekers en worden onder een verborgen link weergegeven.

Een bezoeker kan reageren op een advertentie via een formulier. Wktickets.nl zorgt ervoor dat de e-mail automatisch wordt doorgestuurd  De e-mail conversatie die daarop volgt is een communicatie tussen partijen en wordt niet meer door Wktickets.nl beschermd. Wktickets.nl zal ingevoerde gegevens van bezoekers enkel gebruiken ten behoeve van een eigen nieuwsbrief gerelateerd aan deze website. Een ontvanger kan na ontvangst aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. De gegevens worden dan automatisch uit de database verwijderd.

Beschikbaarheid
De eigenaar spant zich in om de Wktickets.nl website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

Hyperlinks
Hyperlinks op de Wktickets.nl website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan bovengenoemd eigenaar. De eigenaar/beheerder van Wktickets.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Wktickets.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Wktickets.nl website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar de Wktickets.nl website verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van de Wktickets.nl website worden bij uitsluiting berecht door bevoegde rechter.

Alle gebruikers van Wktickets.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden en ons privacy regelement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte worden gehouden van het aanbod op onze site?

Emailadres:

 
  Copyright © 2005 WKTickets.nl - Alle rechten voorbehouden  
 
     
 

Terug naar boven